Veelgestelde vragen

Wellicht staat het antwoord op jouw vraag tussen de FAQ's, of neem direct contact met ons op via het contactformulier.

Algemeen

Wat is het Nationaal Bedrijfsfitness Plan?

Het Nationaal Bedrijfsfitness Plan is een uniek concept dat fitness voor alle werknemers betaalbaar maakt. Iedere deelnemer kiest zelf bij welke van de geselecteerde fitnesscentra hij wil sporten en wanneer. Daarbij worden de fiscale voordelen optimaal benut, zodat werknemers gemiddeld 40% belastingvoordeel hebben op het reguliere abonnementsgeld. Het voordeel kan zelfs oplopen tot gemiddeld 50% wanneer de werkgever een kostenneutrale werkgeversbijdrage hanteert.

Wat is de opzegtermijn van een abonnement?

De werknemer start deelname aan het Nationaal Bedrijfsfitness Plan altijd met een vaste abonnementsperiode van 6 of 12 maanden, die automatisch wordt verlengd voor onbepaalde tijd met een opzegtermijn van één abonnementsmaand.

Hoe gaat een verlenging van een abonnement in zijn werk?

Bij deelname aan het Nationaal Bedrijfsfitness Plan sluit de werknemer een abonnement voor een periode van 6 of 12 maanden af. Tot wijziging of wederopzegging wordt het abonnement daarna automatisch verlengd voor onbepaalde tijd. De werkgever ontvangt daarvan periodiek bericht en verrekent het abonnement weer met het brutosalaris van de werknemer.

Hoe gaat de opzegging van een abonnement in zijn werk?

Het opzeggen van een abonnement doet een werknemer bij Bedrijfsfitness Nederland via het opzeggingsformulier.

Wanneer de Klantenservice de opzegging heeft ontvangen, krijgt de werknemer een bevestiging met de definitieve einddatum van het abonnement.

Wat gebeurt er met het abonnement indien de werknemer uit dienst gaat?

Wanneer de werknemer uit dienst gaat, moet hij het abonnement opzeggen bij Bedrijfsfitness Nederland. Hij kan nog blijven sporten tot einddatum van het abonnement. De werkgever zal de eventueel nog openstaande termijnen op het moment van uitdiensttreding verrekenen met het laatste salaris.

Bekijk alle vragen

Werkgevers

Is het Nationaal Bedrijfsfitness Plan echt kosteloos?

Ja! De gehele opzet, implementatie en uitvoering van de arbeidsvoorwaarde 'fitnessen met belastingvoordeel' nemen wij uw organisatie geheel kosteloos uit handen.

Kan ik uitzendkrachten laten deelnemen aan de bedrijfsfitnessregeling?

Nee, deelname aan het Nationaal Bedrijfsfitness Plan van uw organisatie is alleen mogelijk voor werknemers die bij u in loondienst zijn. Derhalve is deelname niet mogelijk voor gedetacheerden, stagiaires, vakantiehulpen, wachtgelders, oproep- en invalkrachten en overige medewerkers niet in loondienst.

Wat is het Nationaal Bedrijfsfitness Plan?

Het Nationaal Bedrijfsfitness Plan is een unieke regeling die fitness voor alle werknemers betaalbaar maakt. Iedere deelnemer kiest zelf bij welk aangeboden fitnesscentrum hij wil sporten en wanneer. Daarbij worden de fiscale voordelen optimaal benut, zodat medewerkers gemiddeld 40% belastingvoordeel hebben op het reguliere abonnementsgeld. Het voordeel kan zelfs oplopen tot gemiddeld 50% wanneer er sprake is van een kostenneutrale werkgeversbijdrage.  

De werkzaamheden rondom bedrijfsfitness worden u met het Nationaal Bedrijfsfitness Plan bovendien kosteloos uit handen genomen!

Hoe gaat de opzegging van een abonnement in zijn werk?

Het opzeggen van een abonnement doet een werknemer bij Bedrijfsfitness Nederland. Hiervoor dient een online opzeggingsformulier te worden gebruikt.

Wanneer de Klantenservice de opzegging heeft ontvangen, krijgt de werknemer een bevestiging met de definitieve einddatum van het abonnement.

Wat gebeurt er met het abonnement bij uitdiensttreding?

Zodra de werknemer uit dienst gaat, moet hij het abonnement opzeggen bij Bedrijfsfitness Nederland. De werknemer kan nog blijven sporten tot de einddatum van het abonnement. U kunt de eventueel nog openstaande termijnen op moment van uitdiensttreding verrekenen met het laatste salaris van de werknemer.

Bekijk alle vragen

Fitnesscentra

Mag een deelnemer bij mij aan de balie opzeggen?

Nee, opzeggen kan alleen middels een opzeggingsformulier van Bedrijfsfitness Nederland. De werknemer dient het formulier ondertekend op te sturen naar de Klantenservice van Bedrijfsfitness Nederland. Na verwerking van de opzegging ontvangt uw fitnesscentrum bericht vanuit de Klantenservice met de definitieve einddatum.

Mag een deelnemer bij mij aan de balie wijzigen of opschorten?

Nee, wijzigen en opschorten kan alleen middels een wijzigingsformulier (pdf) of een online opschortingsformulier van Bedrijfsfitness Nederland. De werknemer dient het betreffende formulier ondertekend in te leveren bij de werkgever, waarna het formulier naar de Klantenservice van Bedrijfsfitness Nederland wordt verzonden ter verwerking. Uw fitnesscentrum ontvangt vervolgens bericht vanuit de Klantenservice.

Hoe gaat de opzegging van een abonnement in zijn werk?

Het opzeggen van een abonnement gebeurt bij Bedrijfsfitness Nederland. Hiervoor dient een online opzeggingsformulier te worden gebruikt.

Na verwerking door de Klantenservice ontvangt uw fitnesscentrum bericht met de definitieve einddatum van het abonnement. U kunt altijd de actuele status van een abonnement raadplegen via MijnBFNL.

Hoe vindt de betaling van een nieuwe aanmelding plaats?

Indien een werknemer bij uw fitnesscentrum een bedrijfsfitnessabonnement afsluit via het Nationaal Bedrijfsfitness Plan, ontvangt u van Bedrijfsfitness Nederland op basis van vooruitbetaling de vergoeding voor de gehele abonnementsperiode.

Wanneer kan een deelnemer opschorten?

In uitzonderingsgevallen kan een deelnemer het abonnement tijdelijk laten opschorten of zelfs vroegtijdig beëindigen. Dit kan het geval zijn bij omstandigheden waardoor iemand langdurig (minimaal één maand) of zelfs blijvend niet meer in staat is om gebruik te maken van het bedrijfsfitnessabonnement. De deelnemer vult hiervoor een online opschortingsformulier van Bedrijfsfitness Nederland in. U ontvangt per e-mail bericht over de wijziging in het abonnement.

Bekijk alle vragen

Werknemers

Welke sporten kan ik zoal beoefenen?

Ieder fitnesscentrum heeft zijn eigen aanbod, zoals bijvoorbeeld vrije fitness, steps, roeien, lopen, spinning, aerobics, zumba en bodypump. Afhankelijk van het gekozen abonnement kunt u op uw fitnesslocatie één of meerdere malen per week terecht en mag u gebruikmaken van alle aangeboden fitnessfaciliteiten. Ook zijn er zwembaden aangesloten bij Bedrijfsfitness Nederland zodat u ook met belastingvoordeel kunt zwemmen.

Wat zijn de voordelen van het Nationaal Bedrijfsfitness Plan?

Uw fitnessabonnement wordt goedkoper door het belastingvoordeel, waarmee u gemiddeld 40% bespaart op het reguliere abonnementsgeld. Daarnaast is het natuurlijk goed en leuk om in een stimulerende omgeving met uw gezondheid bezig te zijn! Het Nationaal Bedrijfsfitness Plan biedt u keuze uit vele fitnesslocaties. Zo is er altijd wel een locatie dichtbij huis of dichtbij het werk te vinden. Bedrijfsfitness leent zich ook uitstekend om samen met collega's te doen. Gezellig én motiverend!

Ik heb nog nooit aan fitness gedaan; kan ik ook deelnemen?

Ja, u kunt zeker deelnemen. Op iedere fitnesslocatie uit het bedrijfsfitnessnetwerk is professionele begeleiding aanwezig. Als nieuwe bezoeker kunt u bovendien rekenen op een uitgebreide intake, zodat u verantwoord van start kunt gaan met fitness! Bovendien kunt u samen met een instructeur uw doelen bepalen en een trainingsschema (laten) opstellen.

Hoeveel kost het om deel te nemen?

De prijs van uw bedrijfsfitnessabonnement is van een aantal facetten afhankelijk. Zo bepaalt u bij welk fitnesscentrum u wilt fitnessen, hoe vaak u wilt fitnessen (1x per week, 2x per week of onbeperkt*) en voor welke periode (6 maanden of 12 maanden*).

Op het bijbehorende abonnementstarief heeft u vervolgens het belastingvoordeel, afhankelijk van uw loonbelastingschaal. Gemiddeld genomen is het voordeel 40%. Maak gebruik van het rekenvoorbeeld om alvast een indicatie te krijgen van uw voordeel.

*De keuze voor de intensiteit en de duur van een fitnessabonnement is afhankelijk van het aanbod van het gekozen fitnesscentrum.

Ik heb al een fitnessabonnement; kan ik ook deelnemen?

Ja, dat kan! Maak hiervoor gebruik van de handige 'Overstapservice'. Bedrijfsfitness Nederland stemt dan met het fitnesscentrum af dat u overstapt van een bestaand lidmaatschap naar een bedrijfsfitnessabonnement, zodat overlap van abonnementen wordt voorkomen. Veelal is dit al per eerstvolgende kalendermaand mogelijk. Eventueel opgebouwde kortingen of afwijkende tarieven komen hierbij te vervallen.

Bekijk alle vragen