De korting voor jouw leden

Hoe komt het voordeel voor jouw leden tot stand? Dat is van een aantal factoren afhankelijk. Met name de bedrijfsfitnessvoorwaarden die de werkgever stelt: uitruil met brutosalaris en en/of een werkgeversbijdrage. Het uiteindelijke voordeel wordt altijd afgeleid van jouw reguliere tarief. Gemiddeld heeft een bedrijfsfitnesser 40 tot 50% voordeel. Je hoeft zelf dus geen kortingen te geven, maar staat per lid een kleine provisie af aan Bedrijfsfitness Nederland.

Bedrijfsfitness volgens het cafetariamodel

De meeste werkgevers bieden bedrijfsfitness aan volgens het Cafetariamodel. Dit houdt in dat medewerkers hun fitnessabonnement mogen laten verrekenen met bruto salaris. Bijvoorbeeld door middel van uitruil met bruto maandloon, vakantiegeld, eindejaarsuitkering, verlofuren, et cetera. Hierdoor ontstaat belastingvoordeel op het fitnessabonnement. Het voordeel is gelijk aan het percentage loonbelasting dat een medewerker afdraagt. Gemiddeld is dit 40%.

Via het Nationaal Bedrijfsfitness Plan is het voor werkgevers mogelijk om kostenneutraal een extra werkgeversbijdrage toe te passen. Wanneer deze optie wordt benut dan loopt het gemiddelde voordeel op tot maar liefst 50% korting op jouw reguliere tarief! Deze korting is aanzienlijk hoger dan de provisie die je aan Bedrijfsfitness Nederland afstaat.