FAQ's voor fitnesscentra

Wellicht staat het antwoord op uw vraag tussen de FAQ's, of neem direct contact met ons op via het contactformulier.

Hoe gaat een aanmelding in zijn werk?

Indien een medewerker zich aanmeldt voor een bedrijfsfitnessabonnement bij uw fitnesscentrum, ontvangt u van Bedrijfsfitness Nederland per e-mail een orderformulier en een kant-en-klaarfactuur. Door de formulieren aan Bedrijfsfitness Nederland te retourneren vraagt u de declaratie voor het abonnement aan. Vervolgens benadert u de werknemer voor het maken van een eerste (trainings)afspraak.

Wanneer kan een deelnemer opschorten?

In uitzonderingsgevallen kan een deelnemer het abonnement tijdelijk laten opschorten of zelfs vroegtijdig beëindigen. Dit kan het geval zijn bij omstandigheden waardoor iemand langdurig (minimaal één maand) of zelfs blijvend niet meer in staat is om gebruik te maken van het bedrijfsfitnessabonnement. De deelnemer vult hiervoor een online opschortingsformulier van Bedrijfsfitness Nederland in. U ontvangt per e-mail bericht over de wijziging in het abonnement.

Hoe vindt de betaling van een nieuwe aanmelding plaats?

Indien een werknemer bij uw fitnesscentrum een bedrijfsfitnessabonnement afsluit via het Nationaal Bedrijfsfitness Plan, ontvangt u van Bedrijfsfitness Nederland op basis van vooruitbetaling de vergoeding voor de gehele abonnementsperiode.

Hoe gaat de opzegging van een abonnement in zijn werk?

Het opzeggen van een abonnement gebeurt bij Bedrijfsfitness Nederland. Hiervoor dient een online opzeggingsformulier te worden gebruikt.

Na verwerking door de Klantenservice ontvangt uw fitnesscentrum bericht met de definitieve einddatum van het abonnement. U kunt altijd de actuele status van een abonnement raadplegen via MijnBFNL.

Mag een deelnemer bij mij aan de balie wijzigen of opschorten?

Nee, wijzigen en opschorten kan alleen middels een wijzigingsformulier (pdf) of een online opschortingsformulier van Bedrijfsfitness Nederland. De werknemer dient het betreffende formulier ondertekend in te leveren bij de werkgever, waarna het formulier naar de Klantenservice van Bedrijfsfitness Nederland wordt verzonden ter verwerking. Uw fitnesscentrum ontvangt vervolgens bericht vanuit de Klantenservice.

Mag een deelnemer bij mij aan de balie opzeggen?

Nee, opzeggen kan alleen middels een opzeggingsformulier van Bedrijfsfitness Nederland. De werknemer dient het formulier ondertekend op te sturen naar de Klantenservice van Bedrijfsfitness Nederland. Na verwerking van de opzegging ontvangt uw fitnesscentrum bericht vanuit de Klantenservice met de definitieve einddatum.

Alle veelgestelde vragen