Wat is mijn belastingvoordeel

Voor velen blijkt de prijs een belangrijke reden om niet te gaan fitnessen. Wellicht geldt dit ook voor u en bent u om die reden nog niet begonnen. Of u fitnesst al wel, maar zou dit graag voordeliger willen doen. Via uw werkgever kunt u uw abonnementsgeld laten verrekenen met uw brutosalaris. Deze verrekening zorgt voor een belastingvoordeel van maar liefst gemiddeld 40%!

Belastingvoordeel

Een veelgebruikte methode door werkgevers is om bedrijfsfitness volgens het cafetariamodel aan te bieden. Dit betekent dat u belast loon mag ruilen voor een onbelast fitnessabonnement. Het percentage belastingvoordeel is gelijk aan het loonbelastingpercentage dat u afdraagt. Gemiddeld is dit 40%. Veelal kunt u uw abonnement laten verrekenen met bruto maandloon, of bijvoorbeeld vakantiegeld, eindejaarsuitkering of verlofuren. 

Tip: maak gebruik van de handige rekentool.

Werkgeversbijdrage

Naast de bruto/netto verrekening is het ook mogelijk om een belaste of onbelaste werkgeversbijdrage toe te passen. 

Afhankelijk van de beschikbare vrij ruimte binnen de werkkostenregeling en een eventueel vitaliteitsbudget bespreken wij alle mogelijkheden. Zo komt er een bedrijfsfitnessregeling tot stand die zowel voor uw werkgever als voor u en collega's financieel aantrekkelijk is!

Wilt u dat wij uw werkgever vrijblijvend informeren? Vult u dan het tipformulier in.