Opzeggen/wijzigen/ziekmelden

Hieronder vindt u de formulieren voor het opzeggen, het opschorten of het wijzigen van uw bedrijfsfitnessabonnement.

Opzeggen

Bij deelname aan het Nationaal Bedrijfsfitness Plan sluit u naar keuze een abonnement voor een minimale contractsperiode van 6 maanden of 12 maanden. Na afloop van deze periode wordt het bedrijfsfitnessabonnement automatisch omgezet in een abonnement voor onbepaalde tijd, tenzij het abonnement voor het verstrijken van deze periode is opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één abonnementsmaand.
Een abonnement voor onbepaalde tijd kunt u met inachtneming van een opzegtermijn van één abonnementsmaand opzeggen. Indien u uw abonnement wilt opzeggen dient u dat met een opzeggingsformulier door te geven aan de Klantenservice van Bedrijfsfitness Nederland.

Opschorten (tijdelijk stopzetten)

In geval van zwangerschap, ziekte of letsel waardoor u langdurig (minimaal één maand) niet meer in staat bent om gebruik te maken van het bedrijfsfitnessabonnement, kan uw abonnement tijdelijk worden opgeschort. Een opschorting dient u, inclusief een medische verklaring, met een opschortingsformulier aan te vragen bij de Klantenservice van Bedrijfsfitness Nederland (aanpassingen met terugwerkende kracht zijn niet mogelijk).

Wijzigen

Een wijziging in het abonnement is mogelijk na afloop van de vaste abonnementsperiode, met inachtneming van een wijzigingstermijn van één abonnementsmaand. Indien u uw abonnement wilt wijzigen, dient u dat met een wijzigingsformulier door te geven aan de Klantenservice van Bedrijfsfitness Nederland.

Wilt u zich inschrijven?

Om deel te kunnen nemen aan het Nationaal Bedrijfsfitness Plan dient uw werkgever te zijn aangesloten bij Bedrijfsfitness Nederland. U kunt in dat geval inloggen op MijnFitnessplan voor uw inschrijving.