Opzeggen/wijzigen/opschorten

Hieronder vind je de formulieren voor het opzeggen, het opschorten of het wijzigen van jouw bedrijfsfitnessabonnement.

Opzeggen

Bij deelname aan het Nationaal Bedrijfsfitness Plan sluit je naar keuze een abonnement voor een minimale contractsperiode van 6 maanden of 12 maanden. Na afloop van deze periode wordt het bedrijfsfitnessabonnement automatisch omgezet in een abonnement voor onbepaalde tijd, tenzij je het abonnement opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van één abonnementsmaand.
Als je jouw abonnement wilt opzeggen dan kun je jouw verzoek met een opzeggingsformulier doorgeven aan de Klantenservice van Bedrijfsfitness Nederland.

Opschorten (tijdelijk stopzetten)

In geval van zwangerschap, ziekte of letsel waardoor je langdurig (minimaal één maand) niet meer in staat bent om gebruik te maken van het bedrijfsfitnessabonnement, kan jouw abonnement tijdelijk worden opgeschort. Een opschorting dien je, inclusief een medische verklaring, met een opschortingsformulier aan te vragen bij de Klantenservice van Bedrijfsfitness Nederland (aanpassingen met terugwerkende kracht zijn niet mogelijk).

Wijzigen

Een wijziging in het abonnement is mogelijk na afloop van de vaste abonnementsperiode, met inachtneming van een wijzigingstermijn van één abonnementsmaand. Indien je jouw abonnement wilt wijzigen, kun je dat met een wijzigingsformulier doorgeven aan de Klantenservice van Bedrijfsfitness Nederland.

Wil je je inschrijven?

Om te kunnen deelnemen aan het Nationaal Bedrijfsfitness Plan dient jouw werkgever te zijn aangesloten bij Bedrijfsfitness Nederland. Je kunt dan inloggen op MijnFitnessplan voor jouw inschrijving.