Opzeggen bedrijfsfitnessabonnement

Indien u uw bedrijfsfitnessabonnement wilt opzeggen, kunt u dit met onderstaand formulier aanvragen.

Na verwerking van uw aanvraag zal Bedrijfsfitness Nederland u een e-mail sturen waarin de definitieve einddatum van uw bedrijfsfitnessabonnement vermeld wordt.

Opzeggingsformulier

Werknemergegevens:

Werkgevergegevens:

Fitnesslocatie:

Abonnement:

Ik wil mijn huidige fitnessabonnement opzeggen. De gewenste einddatum en opzeggingsreden zijn als volgt:

(indien bekend; u vindt het BFNL nummer op uw deelnamebevestiging)

Lees onderstaande "voorwaarden voor opzeggen" door en druk bij akkoord op de button "Verzenden" om uw opzegging naar Bedrijfsfitness Nederland te versturen.

*verplicht in te vullen

Voorwaarden voor opzeggen

Een bedrijfsfitnessabonnement wordt aangegaan voor een minimale contractsperiode van 6 of 12 maanden, afhankelijk van de geselecteerde abonnementsduur. Binnen deze contractsperiode is tussentijdse beëindiging niet mogelijk.

Na afloop van deze minimale contractsperiode wordt het bedrijfsfitnessabonnement automatisch omgezet in een abonnement voor onbepaalde tijd, tenzij u het abonnement voor het verstrijken van deze minimale contractsperiode met inachtneming van een opzegtermijn van één abonnementsmaand heeft opgezegd.

Een abonnement voor onbepaalde tijd kunt u met inachtneming van een opzegtermijn van één abonnementsmaand opzeggen.

Bedrijfsfitness Nederland zal bij de verwerking van uw opzegging rekening houden met de door u gewenste einddatum. Is deze datum niet haalbaar, dan zal Bedrijfsfitness Nederland de eerst mogelijke einddatum hanteren.