Opzeggen bedrijfsfitnessabonnement

Maak je geen gebruik meer van jouw abonnement of ga je uit dienst? Een opzegging kun je met onderstaand formulier aan ons doorgeven. Na verwerking van jouw aanvraag sturen wij je een e-mail met de definitieve einddatum van jouw bedrijfsfitnessabonnement.

Opzeggingsformulier

Werknemergegevens:

Werkgevergegevens:

Fitnesslocatie:

Abonnement:

(indien bekend; u vindt het BFNL nummer op uw deelnamebevestiging)

Ik wil mijn huidige fitnessabonnement opzeggen. De gewenste einddatum en opzeggingsreden zijn als volgt:

Lees onderstaande "voorwaarden voor opzeggen" door en druk bij akkoord op de button "Verzenden" om uw opzegging naar Bedrijfsfitness Nederland te versturen.

*verplicht in te vullen

Voorwaarden voor opzeggen

Een bedrijfsfitnessabonnement wordt aangegaan voor een minimale contractsperiode van 6 of 12 maanden, afhankelijk van de geselecteerde abonnementsduur. Binnen deze contractsperiode is tussentijdse beëindiging niet mogelijk.

Na afloop van deze minimale contractsperiode wordt het bedrijfsfitnessabonnement automatisch omgezet in een abonnement voor onbepaalde tijd, tenzij je het abonnement voor het verstrijken van deze minimale contractsperiode heb opgezegd. De opzegtermijn is één abonnementsmaand.

Een abonnement voor onbepaalde tijd kun je opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één abonnementsmaand.

Bedrijfsfitness Nederland houdt bij de verwerking van jouw opzegging rekening met de door jou gewenste einddatum. Is deze datum niet haalbaar, dan hanteren we de eerst mogelijke einddatum en informeren we je hierover.