Bedrijfsfitness voor de (Rijks)overheid

Bedrijfsfitness Nederland is de partij die voor veel (Rijks)overheidsinstellingen de bedrijfsfitnessregeling verzorgt. Zoals voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken, het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, veel onderdelen van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, de Nationale Politie, en daarnaast veel Provincies en Gemeentes.

Speciaal voor IKAP, IKB of RAP

Wij hebben reeds 10 jaar ervaring met diverse invullingen voor bedrijfsfitness. Voor (Rijks)overheidsinstellingen is onze bedrijfsfitnessregeling speciaal ingericht voor aansluiting bij Individuele Keuzen in het Arbeidsvoorwaardenpakket (IKAP), Individueel Keuze Budget (IKB) of Ruilmogelijkheden Arbeidsvoorwaarden Politie (RAP). 

Voor werkgevers met een beperkte vrije ruimte is er budgetbeheersing mogelijk of zijn er invullingen met uitsluitend een (on)belaste werkgeversbijdrage.

Neem contact met ons op

Ben je vanuit jouw rol als preventiemedewerker, arbocoördinator, HR medeweker of vitaliteitsmedewerker betrokken bij het invoeren van een bedrijfsfitnessregeling?
Maak een afspraak met ons!

Bent je werkzaam voor de overheid en wil je weten of je kunt deelnemen? Controleer het hier.

"Wij werken sinds 2012 met Bedrijfsfitness Nederland. Tot grote tevredenheid. BFNL regelt de zaken goed (via hun website). Als werkgever heb ik er weinig omkijken naar. Eventuele problemen worden snel en vriendelijk opgelost. Wij gebruiken met name ons intranet om te communiceren over het fitnessaanbod. Daar hebben we een vaste pagina voor, die onder meer doorlinkt naar de beveiligde omgeving van BFNL.

BFNL heeft regelmatig acties, die wij tijdelijk publiceren op de nieuwspagina. Enkele maanden terug is BFNL weer bij ons op bezoek geweest. Ze staan dan met een stand in het bedrijfsrestaurant tijdens de middagpauze. Dat wordt gewaardeerd, want daarna is er altijd een toename in het aantal aanmeldingen. BFNL komt regelmatig zelf met initiatieven, maar denkt ook 'op aanvraag' met ons mee. "

Derek Wanrooij
Adviseur Werk en Gezondheid, Provincie Gelderland