Nieuws

Gepubliceerd op: 08 februari 2019

Positief wkr nieuws voor het MKB

Met ingang van 1 januari 2020 krijgen werkgevers meer bestedingsruimte binnen de werkkostenregeling (wkr). Het huidige percentage van 1,2% vrije ruimte wordt verhoogd naar 1,7% voor de eerste 400.000 euro. Daarnaast valt de VOG niet meer binnen dit forfait. De vrije ruimte kan besteed worden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen aan het personeel, zoals bedrijfsfitness.

Wat is de vrije ruimte precies?

De vrije ruimte wordt berekend aan de hand van de totale loonsom van een organisatie. Neem hier 1,2% van en dat is ‘het forfait’ waarbinnen werkgevers in Nederland onbelast zaken voor hun personeel regelen. Met name midden- en kleinbedrijven (mkb) hebben moeite met het percentage van 1,2%. Want met een kerstpakket, extra reiskostenvergoeding, een personeelsuitje, opleidingskosten en bedrijsfitness is de vrije ruimte snel gevuld. Je mag deze 1,2% overschrijden, maar het meerbedrag is dan niet langer onbelast. Als werkgever draag je dan 80% eindheffing af. Veel werkgevers schrikken hiervoor terug en blijven aan de veilige kant. Zonde, want het is juist voordelig om de vrije ruimte zo goed mogelijk te benutten.

Welke arbeidsvoorwaarden vind jij belangrijk voor jouw personeel?
Welke arbeidsvoorwaarden vind jij belangrijk voor jouw personeel?

Tweeledige verruiming

De verruiming is in nauw overleg met vertegenwoordigers van het mkb vormgegeven. Al geruime tijd gingen er geluiden op dat men de vrije ruimte te krap vond en de werkwijze van de wkr te arbeidsintensief. Vorig jaar heeft het kabinet 100 miljoen euro beschikbaar gesteld voor lagere lasten op arbeid voor het mkb. Waar een werkgever met een loonsom van 400.000 euro in de huidige situatie 4800 euro onbelast beschikbaar kan stellen, is dat in de nieuwe situatie 6800 euro. Boven deze 400.000 euro blijft het percentage van 1,2% gelden.

Een tweede verruiming is dat de vergoedingen voor verklaringen omtrent gedrag (VOG) niet meer ten laste komen van de vrije ruimte. Een grote opluchting voor veel werkgevers! De VOG is in veel gevallen wettelijk verplicht en neemt daardoor direct een belangrijk deel van de vrije ruimte in. Dat probleem is volgend jaar verholpen. Nieuw jaar, nieuwe kansen!

Onze 5 tips voor HR

1. Bepaal wat jij als werkgever belangrijk vindt voor het personeel.
2. Ga uit van het collectief en niet van een individuele extra uitkering.
3. Kies voor vergoedingen en verstrekkingen die passen bij de doelen, missie en visie van de organisatie. Bijvoorbeeld op gebied van studie of duurzame inzetbaarheid.
4. Bepaal hoeveel budget jij hiervoor overhebt. Dat kan dus betekenen dat je bewust een deel van de vrije ruimte overschrijdt, omdat je een aantal arbeidsvoorwaarden nou eenmaal heel belangrijk vindt.
5. Stel doelen aan wat je met een arbeidsvoorwaarde wilt bereiken. Bijv: wanneer is een bedrijfsfitnessregeling voor jou succesvol? Houd steeds dit doel in je achterhoofd en stuur waar nodig bij.

Geïnspireerd blijven?

Schrijf je in voor onze maandelijkse nieuwsbrief en blijf op de hoogte van acties, oefeningen en nieuws.