Bedrijfsfitness binnen de WKR | Bedrijfsfitness Nederland

Bedrijfsfitness binnen de werkkostenregeling (WKR)...
Hoe zit dat precies?

Belastingvoordeel

Om het aantrekkelijk te maken voor mensen om te sporten, bestaat er een fiscale vrijstelling voor bedrijfsfitness. 

Bij bedrijfsfitness volgens het cafetariamodel, ook wel Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden (MKSA) of cao à la carte genoemd, ruilt een medewerker belast loon voor een onbelast fitnessabonnement. Dit resulteert in een belastingvoordeel zo groot als het percentage loonbelasting dat de medewerker afdraagt. Bedrijfsfitness volgens het cafetariamodel levert jouw organisatie, naast de gezondheidseffecten op langere termijn, zelfs een directe besparing op! Je bespaart namelijk op de verlaagde afdracht van sociale werkgeverslasten. 

Werkgeversbijdrage

Omdat gezondheidsmanagement steeds belangrijker wordt, zijn er ook steeds meer bedrijven die een vitaliteitsbudget beschikbaar hebben voor bedrijfsfitness. Vanuit dit budget kan jij een aantrekkelijke werkgeversbijdrage financieren. Heb jij geen bedrijfsfitnesspotje maar wil je wel wat extra bijdragen? Wanneer je het cafetariamodel toepast, dan bespaar je als werkgever op de afdracht van sociale werkgeverslasten. Deze besparing komt neer op € 5,00 per medewerker, per maand. Oftewel: je kan kostenneutraal een werkgeversbijdrage van € 60,00 per jaar financieren!

Hoe lager de financiële drempel, hoe meer collega's er deelnemen aan bedrijfsfitness. Bovendien: de investering verdient zich snel terug wanneer je met bedrijfsfitness jouw ziekteverzuim terugdringt

Postitief WKR nieuws voor het MBK

Benieuwd wat er precies is veranderd met ingang van 2020?

Lees het hier Of neem contact met ons op

Vrije ruimte

Voor bedrijfsfitness geldt geen gerichte vrijstelling, wat wil zeggen dat de abonnementskosten worden aangewezen als eindheffingsloon en binnen de vrije ruimte vallen, ook wel forfaitaire ruimte genoemd. Over de eerste 1,2% van de totale brutoloonsom (het forfait) hoeft een organisatie geen loonheffing te betalen. Bij overschrijding van het forfait betaal je wel loonbelasting, namelijk in de vorm van een eindheffing van 80%.

Neem contact op  

Belast of onbelast?

Uitgangspunt is dat de totale abonnementskosten meetellen binnen de forfaitaire ruimte van 1,2%. Op die manier wordt er een onbelaste vergoeding/verstrekking gedaan aan het personeel door de abonnementskosten uit te ruilen met brutosalaris en is het voordeel voor zowel werknemer als werkgever het grootst (cafetariaregeling). 

Is het forfait voor bedrijfsfitness beperkt, dan zoeken we naar andere oplossingen. Denk bijvoorbeeld aan alleen een onbelaste werkgeversbijdrage (en geen bruto/netto uitruil) of stel een plafond in voor het uit te ruilen bedrag. Vind je dit een lastige keuze? Vraag ons naar de mogelijkheden, wij denken graag mee!

Een sportende medewerker verzuimt gemiddeld 6 dagen per jaar minder!

Bereken jouw optimale bedrijfsfitnessregeling

Bij Bedrijfsfitness Nederland hebben we al ruim 10 jaar ervaring met bedrijfsfitnessregelingen uit allerlei branches. We kunnen je dan ook uitstekend adviseren over de beste optie voor jouw organisatie. Heb je nog vragen over bedrijfsfitness binnen de WKR?

Neem contact met ons op

Hoe kunnen wij je helpen?

Vragen?


Meer informatie